مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: سعید هدایت

شنبه و چهارشنبه (12-9)
شروع : 98/11/02

 

مدرس: محمود آقامیری

یکشنبه و سه شنبه (12-9)
شروع : 98/11/06

 

قیمت دوره : 450,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 410,000 تومان
طول دوره : 2 ماه

  درباره مدرسین