آموزش فتوشاپ در عکاسی پیشرفته

 
کلاس آموزش پیشرفته فتوشاپ 
شامل مباحث تخصصی ریتاچ بیوتی و مدرن،رنگ ،نور

برنامه ی پاییز 1401 فتوشاپ پیشرفته در عکاسی آموزشگاه امیرکبیر اصفهان

دوشنبه ها -ساعت (18-16)  

طول دوره : 12 ساعت 

تاریخ برگزاری : 1401/07/11