درباره ی دوره :

یکی از مهارت های لازم یک مهندس محاسب، توانایی انجام محاسبات دستی بدون نیاز به کامپیوتر می باشد.در بعضی از نرم افزارها محدودیت های مدلسازی خاصی وجود دارد که محاسب مجبور به طرح دستی المان ها میگردد.بطور مثال طرح اتصالات فلزی.

در طول این دوره با ترکیب نمودن علوم دانشگاهی نظیر تحلیل سازه، بارگذاری، طراحی سازه های بتنی و فلزی، زلزله و… توانایی تحلیل و طراحی دستی سازه و جزئیات آن به همرا طرح اتصالات را بصورت پروژه ای فراخواهید گرفت.همچنین مقررات ملی مورد نیاز نیز آموزش داده خواهد شد.

سرفصل دوره :

مدت دوره : 40 ساعت

شروع دوره: 97/03/07
دوشنبه ها  ساعت 19-16

قیمت دوره : 1100000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 850000 تومان