دکتر حمید صانعی عطاآبادی

سوابق تحصیلی دانشگاهی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

 

سوابق شغلی:

*مدیر نمایندگی  کارگزارى نهایت نگر

* مدیرشعبه و تحلیلگر کارگزارى مهرآفرین

* مدیرشعبه کارگزارى آگاه

* مدیر مالی و مشاور سرمایه گذاری شرکت سبک بتن پرتیکان

* حسابدار و مدیریت مالی مجتمع آموزشی ثامن الائمه

* حسابدار و مدیریت مالی شرکت فولاد دی سپاهان

*معاملگر و تحلیل گر کارگزاری بانک انصار

* معاملگر و تحلیل گر کارگزاری مهرآفرین

*معاملگر و تحلیلگر کارگزاری فارابی

دارای گواهینامه :

*اصول مقدماتی بازار سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار

*معاملگری بورس کالا از سازمان بورس اوراق بهادار

*معاملگری اوراق تامین مالی از سازمان بورس اوراق بهادار

*ممیزی از  NIS-CERT

* ISO9001  از NIS-CERT

تدریس :

*مدیریت مالی 1 و مدیریت مالی 2 دانشگاه غیر انتفاعی علوم و فنون سپاهان

*مدیریت مالی 1 و مدیریت مالی 2 دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت

*بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی پیشرفته  مرکز علمی کاربردی خدمات صنعتی اصفهان

* بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی پیشرفته مرکز علمی  کاربردی عتیق

*مدیریت تولید، مدیریت مالی  مرکز علمی و کاربردی آسمان فراز

* بازار پول و سرمایه، کنترل بوجه و مدیریت مالی دانشگاه علمی و کاربردی فولاد ماهان

*حسابداری در هتل؛ تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  مرکز علمی کاربردی اصفهان سیتی سنتر

* اصول حسابداری، حسابداری صنعتی 1 و 2، حسابرسی دانشگاه شیخ بهایی

*مدیریت مالی دوره های مدیریت اجرایی  موسسه تبلور دانش چهلستون

*مدرس دوره تربیت مدرس و دوره های  تحلیل بنیادی  موسسه خانه بورس اصفهان

*دوره تحلیل بنیادی و تابلو خوانی کارگزاری ستاره جنوب

*دوره های تمدید گواهینامه های حرفه ای  بازار سرمایه  مرکز آموزش بازرگانی اصفهان