پودمان جامع رباتیک و مکاترونیک

 

مدرس : مهندس مهدی نخودیان 

مدت دوره : 604  ساعت

 

در 9 ترم آموزشی و 60 گام شامل: کاربرد مکانیک در رباتیک و الکترونیک ، قطعه شناسی، برنامه نویسی ماژول SRC ،Designer ALTIUM ،PIC ،مدلسازی و طراحی ماشین فرمول یک

 

امکان اعزام به مسابقات رباتیک در سطح ایران و جهان – اعزام به مسابقات دانش آموزی و جهانی ماشین فرمول یک – آموزش کاربردی و کامال عملی ویژه دانش آموزان پایه چهارم به بالا

ترم اول مکانیک

 

مدرس : مهندس مهدی نخودیان 

مدت دوره : 70 ساعت

 

گام اول: آشنایی با اصول مکانیک در رباتیک – گام دوم: کار با نرم افزار Mec Virtual مقدماتی – گام سوم: کار با نرم افزار Mec Virtual پیشرفته

 

ترم دوم الکترونیک

 

مدرس : مهندس مهدی نخودیان 

مدت دوره : 70 ساعت

 

گام اول: کاربرد سیستم آنالوگ در رباتیک – گام دوم: کاربرد سیستم دیجیتال در رباتیک – گام سوم: انجام پروژه های ترکیبی در رباتیک

 

امکان اعزام به مسابقات رباتیک در سطح ایران و جهان – اعزام به مسابقات دانش آموزی و جهانی ماشین فرمول یک – آموزش کاربردی و کامال عملی ویژه دانش آموزان پایه چهارم به بالا