دپارتمان کامپیوتر

طراحی سایت با وردپرس

مدرس : مهندس صادقی

طول دوره : 45 ساعت

5/5

آموزش جامع (web)- ( front end)

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 80 ساعت

5/5

آموزش جامع (back end)-(web)

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 100 ساعت

5/5

دوره جامع اندروید

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 120 ساعت

5/5

راه اندازی کسب و کار اینترنتی + دیجیتال مارکتینگ

مدرس : مهندس ربیع

طول دوره : 70 ساعت

5/5

آموزش ICDL

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 60 ساعت

5/5

برنامه نویسی PYTHON

مدرس : 

طول دوره :

5/5

ACCESS مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

EXCEL مهندسی

مدرس : مهندس حسینی

طول دوره : 34 ساعت

5/5

برنامه نویسی #C

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

طراحی پایگاه داده با SQL

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان ++C سطح مقدماتی

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان ++C سطح پیشرفته

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

برنامه نویسی به زبان ++C با فریمورک QT

مدرس : مهندس انصاری

طول دوره : 30 ساعت

5/5

دوره جامع بازی سازی

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 135 ساعت

5/5