دپارتمان معماری

پودمان دکوراسیون داخلی

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 220 ساعت

5/5

پودمان طراحی نمای ساختمان

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 220 ساعت

5/5

پودمان طراحی پایه

مدرس : گروه اساتید

طول دوره : 135 ساعت

5/5

پودمان آرشیتکت حرفه ای

مدرس : مهندس نیلوفر گلکار 

طول دوره : 50 ساعت

5/5

پودمان مجری حرفه ای

مدرس : مهندس فلاحی

طول دوره : 70 ساعت

5/5

Revit Architecture

مدرس : مهندس نیلوفر گلکار 

طول دوره : 50 ساعت

5/5

رویت طراحی تخصصی نما

مدرس : مهندس نیلوفر گلکار

طول دوره : 40 ساعت

5/5

رویت تخصصی طراحی داخلی

مدرس : مهندس نیلوفر گلکار

طول دوره : 30 ساعت

5/5

Sketchup

مدرس : دکتر سید میثم کاظمی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

3DMAX

مدرس : مهندس سعیدی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

Vray

مدرس : مهندس سعیدی

طول دوره : 40 ساعت

5/5

Autocad 2D

مدرس : مهندس زارعی   

طول دوره : 40 ساعت

5/5

AUTOCAD PPT

مدرس :  مهندس زارعی 

طول دوره : 10 ساعت

5/5

لومیون

مدرس : دکتر سید میثم کاظمی

طول دوره : 15 ساعت

5/5

post prodution

مدرس :  دکتر سید میثم کاظمی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

موتور رندر کرونا

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 20 ساعت

5/5

اینسکیپ

مدرس : مهندس نیلوفر گلکار

طول دوره : 21 ساعت

5/5

نقشه کشی ساختمان

مدرس : مهندس گلکار

طول دوره : 50 ساعت

5/5

Rhino

مدرس :مهندس سعیدی

طول دوره : 30 ساعت

5/5

اسکیس

مدرس : مهندس منصوری

طول دوره : 40 ساعت

5/5