درباره دوره:

این نرم افزار یکی دیگر از محصولات شرکت Dassault System است که ابزار قدرتمندی برای تحلیل های المان محدود می باشد. از این نرم افزار به صورت گسترده در صنایع مهمی مانند اتومبیل سازی، هوافضا و همچنین صنایعی که به فرآیند های شکل دهی نیازمند هستند، استفاده می شود.

سرفصل ها :

مدت دوره :25 ساعت

عناوین پیشنهادی برای دوره پیشرفته ABAQUS (بنا به دانش، رشته و توافق دانشجویان)

 • تحلیل نورد
 • تحلیل اکستروژن سرد و گرم
 • تحلیل کشش عمیق
 • تحلیل فورج گرم
 • تحلیل هیدروفرمینگ لوله
 • تحلیل رول فرمینگ
 • تحلیل خمش سه نقطه
 • تحلیل بر خورد گلوله مسی با ورق
 • تحلیل بر خورد گلوله با ورق و حذف المان
 • تحلیل ترک و XFEM
 • تحلیل جوش نقطه ای
 • تحلیل تقویت ورق تحت بار (Stringer)
 • تحلیل تنش حرارتی
 • تحلیل انتقال حرارتی
 • تحلیل برخورد توپ با راکت تنیس
 • تحلیل تراشکاری
 • تحلیل صفحه تراش
 • تحلیل آکوستیک
 • تحلیل کامپوزیت و اورتوتروپیک
 • تحلیل ایمپلنت دندان
 • تحلیل ایمپلنت انگشت دست
 • تحلیل CFD
 • تحلیل پیزوالکتریک
 • تحلیل بهینه سازی حجمیدانلود بروشور