مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 

 


– دوره های SIGNAL PROCESSING ، MACHINE LEARNING ، DIALUX ، HSPICE ، PYTHON

 

 

قیمت دوره : با واحد آموزش تماس بگیرید . 
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 10درصد تخفیف 

با تخفیف ویژه انجمن مهندسان برق و الکترونیک 20 درصد تخفیف