راهنمای ثبت درخواست کارجو :

کارفرمای محترم لطفا طبق راهنمای زیر اطلاعات را تکمیل نموده و دکمه ی ارسال را کلیک نمایید .
1-اطلاعات خود را وارد نمایید .
2-در قسمت ارسال فایل ایتدا فایل زیرا دانلود نمایید با دقت مطاله کنید و بارگذاری نمایید.
** فایل درخواست کارجو **
3-دکمه ی ارسال را کلیک نمایید .
4-کارشناس مربوطه با شما تماس خواهد گرفت .

ثبت نام کارفرما