متقاضی گرامی لطفا توجه داشته باشید که درخواست مدرک فقط با سیستم عامل ویندوز و مک ، قابل درخواست می باشد.

فرم درخواست مدرک فنی و حرفه ای

فرم درخواست مدرک

1 نظر سنجی کلیات دوره
2 نظر سنجی مدرس دوره
3 نظر سنجی سیستم آموزش، اطلاع رسانی و نحوه آشنایی
4 درخواست مدرک

ثبت نام دوره های جدید امیرکبیر آغاز شد !

آیا با خدمات امیرکبیر کارت آشنا هستید ؟