کلاس آموزش عکاسی آماتور (از صفر).کد یک.
بعد اتمام دوره هنرجو میتواند در هر نور و فضایی بصورت خلاق و صحیح عکاسی کند.محل کلاس موسسه امیر کبیر .و فضای باز

کل هزینه ی دوره 2050000 هزارمی باشد . مبلغ پیش پرداخت 500 هزار می باشد.