مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه زمستان 1398)

مدرس: نسرین آزاده

روزهای فرد (17-14)
شروع : 98/10/22

 

قیمت دوره : 450,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 400,000 تومان
طول دوره : 45 ساعت

  درباره مدرسین