درباره ی دوره :

(انجام پروژه های پرچالش و پیچیده معماری شامل محوطه سازی / دکوراسیون داخلی / نما)

سرفصل دوره :

مدت دوره : 36 ساعت

(انجام پروژه های پرچالش و پیچیده معماری شامل محوطه سازی / دکوراسیون داخلی / نما)

شروع دوره: 97/02/07
جمعه ها  ساعت 20-18

قیمت دوره : 350000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 300000 تومان