آموزش عکاسی صنعتی تبلیغاتی ۱

کد چهارم:
کلاس آموزش عکاسی صنعتی تبلیغاتی ۱
نور پردازی مقدماتی در تبلیغات و صنعت.
در این دوره هنر جو با تجهیزات نور پردازی استودیو،چیدمان و ترفند های افکتیو عکاسی تبلیعاتی آشنا خواهد شد و قادر خواهد بود از قطعات و خوراکی ها و نوشیدنی ها و…عکاسی کند.
(هزینه ی هر ترم از دوره ی عکاسی 2500000 تومان بوده،که شما تنها با پرداخت 500000 تومان میتوانید نسبت به ثبت نام خود در این دوره اقدام نمایید.)

برنامه ی زمستان عکاسی مقدماتی آموزشگاه امیرکبیر اصفهان

دوشنبه ها -ساعت (16:30-14)  

طول دوره : 15 ساعت 

تاریخ برگزاری : 1400/10/13