آموزش عکاسی صنعتی و تبلیغاتی ۲

کد پنج:
کلاس آموزش عکاسی صنعتی و تبلیغاتی ۲ 
دوره تکمیلی آموزش عکاسی صنعتی و تبلیغات ؛که در این دوره عکاسی استیج و آموزش ویژه طراحی صحنه ساخت بک دراپ و ….. و آموزش عکاسی های خاص از قبیل عکاسی طلا و جواهرات
چیدمان و پتینه و رنگ آمیزی و ساخت بک گراند خواهد بود.
(هزینه ی هر ترم از دوره ی عکاسی 2500000 تومان بوده،که شما تنها با پرداخت 500000 تومان میتوانید نسبت به ثبت نام خود در این دوره اقدام نمایید.)

برنامه ی زمستان عکاسی آموزشگاه امیرکبیر اصفهان

یکشنبه ها -ساعت (19-16:30)

طول دوره : 15 ساعت 

تاریخ برگزاری : 1400/10/13