آموزش پرتره، مد و ودینگ۲

کد سوم:
کلاس آموزش پرتره، مد و ودینگ۲
و ژانرهای مربوطه
هنر جو ضمن آشنایی با نورپردازی محیطی،استودیو ..و فضای باز قادر خواهد بود از عروس و داماد، عکسهای کودک و نوزاد ،مدل و … عکسهای هنری،رمانتیک و … به ثبت برساند.محل کلاس مجتمع امیر کبیر و استودیو عکس ریحان
 
(هزینه ی هر ترم از دوره ی عکاسی 2500000 تومان بوده،که شما تنها با پرداخت 500000 تومان میتوانید نسبت به ثبت نام خود در این دوره اقدام نمایید.)

برنامه ی زمستان عکاسی آموزشگاه امیرکبیر اصفهان

چهارشنبه ها -ساعت (19-16:30)  

طول دوره : 15 ساعت 

تاریخ برگزاری : 1400/10/15