( برنامه ی تابستان ترم دوم الکترونیک آموزشگاه امیرکبیر اصفهان)

 

روز تشکیل کلاس : یکشنبه و سه شنبه ها – ساعت (19-16)

 

تاریخ شروع دوره : 1400/07/10

 

شهریه دوره : 1400000

درباره مدرسین