( برنامه ی تابستان ترم اول مکانیک آموزشگاه امیرکبیر اصفهان)

 

روز تشکیل کلاس : یکشنبه و سه شنبه ها – ساعت (12-9)

 

تاریخ شروع دوره : 1400/04/20

 

شهریه دوره : 1350000

درباره مدرسین