مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه تابستان 1398)

 

– گروه اول
سه شنبه ها(21-18)

شروع : 1398/04/18

 

 

قیمت دوره : 390,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 320,000 تومان
طول دوره :30 ساعت