دانشجویان گرامی برای شرکت در امتحانات دوره برق فرم زیر را تکمیل کنید .

 

*  امتحان تاریخ 29 ام هر ماه، برگزار میشود.*
* توجه  امتحان رأس ساعت 9 صبح ، برگزار میشود.*

امتحانات دوره برق

** شرکت مجدد در هر آزمون شامل هزینه ی  200 هزار تومان می باشد.