در باره دوره:

یک اسکیس میتواند نحوه فکر کردن طراح را نسبت به موضوع طراحی بیان کند.اسکیس نوعی بیان معماری و بهتر از آن معمارانه است و ازاصالت بالایی در رشته معماری و سایر رشته های هنرهای تجسمی برخوردار است و ابزار مناسبی برای خلق و بیان ایده ها می باشد.اصول اولیه اسکیس در دروس پایه ای معماری گنجانده شده است.طراحی دست آزاد و هندسه و پرسپکتیو عوامل اولیه جهت تمرین و بدست آوردن مهارت اولیه می باشد.

سرفصل دوره :

مدت دوره : 30 ساعت

مجتمع آموزشی امیرکبیر (برنامه بهار 1398)

 


– گروه اول
جمعه ها (12-9)
شروع : 1398/02/06

 

 

قیمت دوره : 450,000 تومان
با تخفیف ویژه دارندگان امیرکبیر کارت 390,000 تومان