مجتمع آموزشی امیرکبیر جهت تکمیل کادر اداری خود به نفرات زیر نیازمند است، افراد واجد الشرایط فرم استخدام را تکمیل نموده و رزومه خود را ارسال نمایند.

فرم استخدام

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.